Náchod

Moderní město, kde se dobře žije

Kdo jsme

Za moderní Náchod s úctou k tradicím je sdružení liberálně a demokraticky smýšlejících občanů města Náchoda, kteří utvořili pro komunální volby 2022 společnou kandidátku Piráti + Top 09 + Zelení.

Spojuje nás společná idea vytvořit z Náchoda a jeho krásného okolí příjemné a bezpečné místo pro život. Víme, že to není úkol pro jednotlivce, ale pro celý tým schopných lidí. A ten vám chceme nyní představit..

Chceme pro Náchod MHD

Chceme, aby městská hromadná doprava byla dostupnější, přehlednější, s více zastávkami, častějšími odjezdy a jednoduchou celoroční jízdenkou. Vnitřní město musí být přívětivější i k cyklistům a chodcům.

Máme plány na využití břehu Metuje

Chceme pro občany Náchoda i přijíždějící návštěvníky vybudovat terasovité nábreží řeky Metuje s odpočívadly a lávkou.

 

Všechna místa se propojí se areálem Hamra tak, aby se zde vytvořil nový prostor pro sport, relax i zábavu.

Naše priority pro Náchod

Městské prostředí pro zdravý a příjemný život

Víme, že žijeme v krásném regionu. Razíme myšlenku více zeleně, květin a barev. Více vody, víc kvalitních veřejných prostor pro všechny generace.

 

 • ozelenění města výsadbou nových stromů
 • zelené střechy i fasády budov
 • osazení střech solárními panely
 • zlepšení nakládání s odpady, vybudování kompostárny
 • zpřístupnění břehů Metuje, vybudování říční plovárny

Doprava

Budeme pokračovat v dopravních změnách a rekonstrukcích, které zlepší průjezdnost městem a zvýší bezpečnost dopravního provozu. Důraz klademe na bezpečnost zranitelných osob, ať už jde o chodce obecně, děti, seniory či cyklisty.

 

 • rozvoj MHD – nové zastávky a linky, jednoduché časové jízdenky, posílení frekvence spojů
 • více klasických přechodů pro chodce ve vnitřním městě
 • podpora jízdních kol a skútrů
 • váhy pro kamiony na hranicích
 • opravy a modernizace nevyhovujících komunikací

Rozvojové projekty města

V areálu Tepny začne vyrůstat nová městská čtvrť, čeká nás i obnova lázní. Oba projekty musí být hospodárné a architektonicky kvalitní.

 

 • transparentní výběr budoucích developerů v areálu Tepny
 • výstavba důležitých veřejných budov
 • důraz na architektonickou kvalitu nové výstavby
 • zřízení úřadu městského architekta
 • zodpovědná péče o historické budovy
 • zachování významného majetku města (VAK, Městské lesy apod.).

Školství

Chceme místním občanům nabídnout širokou škálu nejrůznějších typů moderního vzdělávání, včetně kvalitních a dostupných mateřských škol i v okrajových částech města.

 

 • rozšíření vzdělávacích alternativ
 • podpora finanční gramotnosti žáků
 • rozvoj talentů a pohybové aktivity žáků
 • prevence patologických jevů
 • poradenství školám při čerpání dotačních financí
 • profesní rozvoj učitelů
 • zatraktivnění města pro mladé učitele (např. startovací byty)
 • podpora činnosti školních psychologů

Otevřené město

Pokud je radnice otevřená a používá moderní technologie, může se do rozhodování o svém městě zapojit prakticky každý. Právě to je naším cílem.

 

 • participativní rozpočet – lidé rozhodují o využití jeho části
 • veřejně přístupné záznamy o tom, jak zastupitelé hlasovali
 • rozvoj příměstských a okrajových částí města
 • Smart City – moderní řízení a organizace městského života
 • přehledná a srozumitelná kominukace města s občany
 • efektivnější podmínky pro bezchybný výkon práce městských policistů a hasičů

Bydlení a sociální oblast

Bydlení a sociální soudržnost jsou základem, na kterém každé město funguje.

 

 • zastavení nesystémového rozprodávání bytového fondu
 • výstavba startovacích bytů
 • odstraňování společenských i stavebních bariér
 • další podpora projektu senior taxi
 • plánování sociálních služeb na komunitním základě
 • vstřícná pravidla pomoci občanům v nouzi

Kultura

Kultura je zásadní vizitka města i investice do budoucna. Zajímavé a živé kulturní projekty mohou zvýšit návštěvnost a atraktivitu našeho města.

 

 • příprava dlouhodobé kulturní koncepce
 • řešení budoucnosti festivalů Náchodská Prima sezóna a Camerata Nova
 • příprava důstojných oslav 100. výročí narození Josefa Škvoreckého
 • koncept festivalu, který bude propojovat okrajové části Náchoda
 • podpora amatérským kulturním uskupením
 • transparentní grantový program pro drobné kulturní aktivity
 • seriózní organizace Svatovavřinecké pouti

  Sport

  Náš současný život v sobě musí nést i odpovědnost za zítřek. Chceme více podporovat volnočasové a sportovní aktivity mládeže i obyvatel města.

   

  • dostavba cyklostezek
  • modernizace a rozšíření sportovního areálu Hamra
  • projekt přístavby zimního stadionu
  • rekonstrukce plaveckého bazénu
  • prodloužení plavecké sezóny Jiráskova koupaliště
  • debeta s veřejností o potřebě multifunkční sportovní haly
  • rozšíření dopravního hřiště o aktivity pro dospělé (např. venkovní posilovna)
  • vybudování nových venkovních hřišť

  Podpora podnikání a cestovního ruchu

  Někteří z našich kandidátů jsou živnostníky či podnikateli. Jejich zkušenosti hodláme využít při správě města. Pro firmy chceme vytvářet příznivé podmínky pro jejich rozvoj a zbytečně nekomplikovat jejich činnost přemírou administrativy.

   

  • zatraktivníme Náchod pro investory
  • nastavení podmínek pro vznik nových pracovních míst
  • rozšíření partnerských měst Náchoda v rámci EU
  • podpora turismu budováním nových a zajímavých destinací (např. oživením břehů Metuje)

  Bezpečnost

  Občané se musí ve svém městě cítit bezpečně. Podpoříme městskou policii, aby mohla rozvíjet svoji úlohu spolehlivého ochránce. Budování bezpečného prostoru je dlouhodobá práce, proto klademe důraz na prevenci a vzdělávání, které v delším časovém horizontu přinášejí nejlepší výsledky.

   

  • kvalitní prevence v boji s patologickými jevy souvisejícími se závislostmi
  • kompetentnost městské policie v situacích domácího či genderového násilí
  • průběžné vzdělávání strážníků
  • větší kontrola na nádraží a dalších problematických místech
  • dodržování rychlosti na nebezpečných místech

  Náš tým pro moderní Náchod

  Michal Kudrnáč

  Michal Kudrnáč

  projektový manažer, organizátor architektonických soutěží

  věk

  středoškolské

  literatura, amatérské divadlo, toulky přírodou

  Jsem rodilý Náchoďák. Dlouhá léta jsem pracoval jako knihkupec, nyní jsem projektovým manažerem. Zaměřuji se na evropské dotace z oblasti životního prostředí a česko-polskou spolupráci. Profesně se zabývám také architekturou, ať již jako organizátor architektonických soutěží či v rámci naplňování krajské kulturní strategie v této oblasti. Jsem dlouholetým členem Stany zelených, působil jsem i v jejím krajském a republikovém vedení.

  O veřejné dění se zajímám už od devadesátých let. Protože mi na městě, ve kterém žiji, záleží, vždy jsem se podle svého přesvědčení snažil ovlivňovat jeho vývoj k modernímu městu evropského střihu. Nejprve z občanských a pak i z politických pozic. Jedním z důležitých témat byla hrozba výstavby obřího hypermarketu v centru města v areálu Tepny. To se nakonec povedlo a nyní je zde vše připraveno pro vznik nové městské čtvrti tak, jak jsme o to s kolegy usilovali od začátku. V následujících letech bude nutné investovat do výstavby stovky milionů. Chci být zárukou toho, že vše proběhne transparentně, bez zbytečných odkladů a v té nejvyšší urbanistické a architektonické kvalitě.

  Zahájení kvalitní výstavby v areálu Tepny, architektonicky kvalitní a s veřejností dobře projednaná výstavba.

  V Náchodě hodně stavíme. Pojďme konečně stavět i kvalitně!

  Tomáš Unger

  Tomáš Unger

  puškař, výrobce výstrojních doplňků ozbrojených složek

  věk

  středoškolské

  střelectví, cyklistika, památky, vojenská historie, letectví a vše, co má motor

  Narodil jsem se v Náchodě, kde žiji stále, střední školu jsem navštěvoval v Hronově, od roku 2003 jsem živnostník a pracuji v rodinné firmě se zaměřením na výstrojí doplňky pro armády historické ale i současné ozbrojené složky. Ve volném čase se věnuji střelectví nebo rád projíždím okolí na kole, případně se na náš kraj dívám ze sedadla ultralehkého letadla. Velkou část svého času věnuji i své rodině, což doporučuji všem. 🙂

  Každý by se měl podílet na chodu místa, které má rád, rozmanitost našich názorů nás činí silnějšími.

  Udržování kulturního dědictví v Náchodě a plynulá modernizace respektující právě onu bohatou historii města.

  Kdo jiný, když ne my?

  Josef Merta

  Josef Merta

  ředitel autodružstva, instruktor odborného výcviku

  věk

  vysokoškolské

  volejbal, cyklistika, fotografování, hudba, historické automobily, divadlo, sportovní střelba, v neposlední řadě i krasobruslení mých dcer

  Narodil jsem se v Náchodě. Dětství jsem prožil v nedalekém Červeném Kostelci. Po vystudování vysoké školy VUT Brno v magisterském studijním programu Ekonomika a management jsem začal pracovat ve firmě ADN Autodružstvo, kde nyní působím jako ředitel a vedoucí autoservisu. V nedávné době jsem byl jmenován členem dozorčí rady Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje. Jsem stále aktivním sportovcem (volejbal).

  Hlavním důvodem, proč kandiduji v komunální politice, je, že mi není lhostejné, jak vypadá naše město a jeho veřejný život. Myslím, že mohu nabídnout spoustu nápadů a řešení pro větší spokojenost a komfort obyvatel Náchoda. Samozřejmostí komunálního politika by měla být slušnost a upřímnost k lidem, v žádném případě pak nereálné či nesplnitelné sliby či smyšlené příběhy.

  Rozvoj sportu – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Investiční akce a hospodaření našeho města – efektivní využívání veřejných financí a zastavení zbytečného plýtvání, smysluplné investice s návazností na budoucí plánovaný rozvoj města.

  Určitě to nebude „Slibem nezarmoutíš“, ale spíš „Řekněme si to slušně a na rovinu“.

  Věra Svatošová

  Věra Svatošová

  ředitelka SPŠS a OA arch. Jana Letzela, Náchod

  věk

  vysokoškolské

  lyžování, snowboarding, plavání, cyklistika, divadlo a turistika nejen po ČR

  Od mládí žiji v Náchodě. Mám dvě dospělé děti. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a od roku 1985 pracuji ve školství. Začínala jsem jako učitelka na odborném učilišti v Hronově a od roku 1993 učím na střední škole v Náchodě, kde od roku 2012 působím jako ředitelka. Nejdříve na Obchodní akademii v Náchodě  a od splynutí této školy se SPŠ stavební jako ředitelka nově vzniklé Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela. Od roku 2014 do roku 2018 jsem byla zastupitelkou města Náchoda za TOP 09.

  Myslím si, že každá společnost musí pečovat o to, čeho dosáhla, a že svoboda a s ní spojená odpovědnost jsou hodnoty, které je nutno udržovat, nejsou neměnnou samozřejmostí. Nestačí jen „brblat“ na poměry a proto se angažuji ve veřejném životě a snažím se přispět k tomu, aby tyto hodnoty z naší společnosti nevymizely a aby se pomocí i drobných maličkostí a vylepšení naše město měnilo k lepšímu.

  Školství, vzdělávání, výchova k zodpovědnosti, začlenění žáků – cizinců do regionálního vzdělávání, lázeňství, turistický ruch.

  Začněme používat zdravý rozum a využijme ho nejen ve prospěch svůj, ale především ve prospěch druhých.

  Denisa Pokorná

  Denisa Pokorná

  vyšetřovatelka kriminální policie ČR

  věk

  vysokoškolské

  Autokemp Náchod, sport, historie, cestování, práce s dětmi

  Narodila jsem se v Náchodě. Během studentských let jsem se zabývala drogovou prevencí, působila jsem v rámci Kontaktních a krizových center, po absolvování gymnázia jsem nastoupila k Policii České republiky (nejprve s místem působení v Praze, po několika letech v Náchodě). Vystudovala jsem Bezpečnostně právní studia a Policejní management a kriminalistiku na Policejní akademii České republiky. Během mateřské dovolené jsem zastávala pozici vedoucí Mateřského centra ve Středisku volného času Déčko v Náchodě, kde se mi podařilo vybudovat fungující tým, se kterým ve volném čase ráda spolupracuji dodnes. Jsem předsedkyní spolku spravujícího Autokemp Náchod, který společně s týmem dalších nadšenců provozujeme a ve volných chvílich upravujeme.

  Mým cílem je, mimo jiné, pokračovat v mé dosavadní činnosti na úseku sociálních věcí, spočívající v odstraňování stavebních a společenských bariér, bezpečnosti ve městě, podpoře osob pečujících, mladých rodin, seniorů, zdravotně a duševně postižených, v získávání finančních prostředků nejen z programů Evropské unie. Nadále chci ve spolupráci s náchodskými pedagogy podporovat rozvoj školství a volnočasových aktivit. Mé přání je stále stejné, aby naše město nadále nejen vzkvétalo, ale aby se v něm hlavně bezpečně a dobře žilo.

  Rozvoj sociálních služeb, školství, cestovního ruchu a podnikání, zajištění bezpečnosti ve městě.

  Pojďme společně vytvořit Náchod, ve kterém stojí za to žít.
  Daniel Rufer

  Daniel Rufer

  textař, specialista na právní ochranu životního prostředí

  věk

  vysokoškolské

  tenis, divadlo (jako divák, herec i rekvizita), četba

  V závěru vysokoškolských studií jsem se po letech na „zkušené“ v Praze, v Glasgow a v Portu opět vrátil do Náchoda, kde jsem vystudoval Jiráskovo gymnázium. V Náchodě jsem v současnosti členem komise pro řešení SmartCity. Jsem už naštěstí z generace, která veřejnou angažovanost nevnímá jako stigma, naopak pro mě je už od gymnaziálních let, kdy jsem nějakou dobu vedl tamní lidskoprávní filmový klub, naprosto přirozenou součástí života a prostředkem, jak vnášet do veřejné diskuze modernější, citlivější pohled na svět. Jsem členem Strany zelených a jejím předsedou v Náchodě.

  V současnosti píšu diplomovou práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem absolventem specializačního modulu zaměřeného na právo životního prostředí. Právě této oblasti jsem se poslední tři roky měl tu čest věnovat i ve své činnosti pro Evropský parlament. Krom toho se živím též jako reklamní textař a produktový manažer.

  Hovořím plynně anglicky, domluvím se i německy, základně též portugalsky. Rád hraju tenis, snažím se rozšiřovat si obzory četbou, poslední zhruba rok a půl se jako člen dvou místních souborů věnuji amatérskému divadlu.

  Politika je pro mě přirozenou součástí života a mrzí mě, jak je i mezi některými mými vrstevníky vnímána toxicky. Ze svých zkušeností přitom vidím, že prostor pro zlepšení je zde v mnoha ohledech obrovský a často by stačilo, abychom se o své město a stav věcí veřejných důkladněji a více starali. Kandiduji, abych do Náchoda přinesl svěží vítr a využil u toho své kompetence nabyté roky studií a poznáváním světa.

  Více zeleně i do centra, otevřenější a chytře spravované město, podpora místní kultury, rozvoj šetrnější dopravy.

  Dokud o věcech budou rozhodovat pořád ty stejné staré struktury, nic se tu k lepšímu nezmění.

  Jan Ježek

  Jan Ježek

  gymnaziální učitel biologie a geografie

  věk

  vysokoškolské

  fotografování, poznávání a ochrana přírodního a kulturního dědictví 

  Narodil jsem se v r. 1974 v Náchodě, kde žiji. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu MU Brno, obor zeměpis, biologie a geologie – učitelství pro střední školy. Po absolvovaní vysoké školy jsem se nějaký čas toulal světem, rok jsem pracoval v neziskovém sektoru (o.s. Dokořán, SVČ Déčko) a v roce 1999 jsem nastoupil jako učitel přírodopisu a zeměpisu na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. V tomto ústavu pracuji doposud. Společně s Českým svazem ochránců přírody (jehož jsem členem) se ve svém volnu (kterého moc nemám) věnuji praktické ochraně přírody Náchodska (mapování a ochrana ohrožených druhů, organizace brigád a osvětových akcí pro mládež i veřejnost). Rád chodím krajinou (přírodou), v roce 2005 jsem do baťohu poprvé přibalil digitální fotoaparát. Od té doby se pokouším fotit. Od r. 2012 provozuji oblíbený web https://bohemiaorientalis.cz/ – krajinou a přírodou východních Čech. V letošním roce jsem publikoval Knihu o Kladském pomezí.

  Od r. 2010 jsem členem náchodského zastupitelstva. Zde se mimo jiné snažím bránit nerespektování územního plánu a opakovaným pokusům o jeho změny, které by vedly k další devastaci města a k zástavbě posledních hezkých míst v bezprostředním okolí Náchoda. Snažím se být součástí konstruktivní opozice, pro rozumné návrhy vedení města (např. obnova lázeňství) hlasuji. Z mého pohledu kontroverzní či nedomyšlené záměry a návrhy (prodej městských bytů, výstavba spolkového domu ve stávající podobě, atp.) nepodporuji.

  Viz sekce: Proč kandiduji 

  Kam budeme chodit na procházky, když si centrum města ucpeme automobily a jeho okolí zastavíme hypermarkety a satelitními městečky?
  Adam Koubek

  Adam Koubek

  IT specialista pro oblast privátního letectví

  věk

  vysokoškolské

  jazyky, cestování, zahrada

  Narodil jsem se v Náchodě. Po maturitě jsem odešel na studia do Prahy, studia jsem zanechal a živil se jako programátor. Na začátku tisíciletí jsem odešel za prací do Francie, naučil se francouzsky a přihlásil se na univerzitu Paris VIII, kde jsem vystudoval kombinaci matematika-informatika. Po studiích jsem v Paříži zůstal a pracoval nejprve jako programátor a potom jako servisní technik satelitního spojení pro privátní letectví. Práce technika mi umožnila procestovat mnoho zemí Evropy a Blízkého východu. Po deseti letech jsem se přestěhoval z Francie do Itálie a po dalších deseti letech jsem se vrátil zpátky do Čech.

  V Náchodě žije naše rodina už mnoho generací. Doposud jsem jen bral, teď bych rád přispěl k chodu a zvelebení města tak, aby se do něho každý rád vracel.

  Doprava, podpora mimoškolních aktivit mládeže a zbytečný hluk.

  Kdo chce brát, musí i dávat.

  Walter Kurschatke

  Walter Kurschatke

  architekt

  věk

  vysokoškolské

  Za posledních 60 let jsem ještě ten správný nenašel. Ale pracuji na tom.

  Narodil jsem se v Náchodě na Karláku. Po vystudování architektury v Aachenu a Heidelbergu (Německo) jsem pracoval 25 let v kanceláři Schroeder a Stichs v Heidelbergu. Po návratu do Čech a mého rodného města Náchoda v roce 2007 jsem byl 8 let součástí projekční kanceláře Omnia Trading v České Skalici. Od roku 2016 pracuji jako architekt na volné noze. O regionální politiku se zajímám a aktivně se ji věnuji již od samého prvopočátku mého návratu do ČR.

  Namísto věčné nespokojenosti více konstruktivní politické angažovanosti a zodpovědnosti. Každý z nás může a musí pro svou obec něco dokázat.

  Zlepšení infrastruktury města, zlepšení informačních toků mezi vedením města a jeho obyvateli, udržitelnost lázeňského statutu města, zlepšení dopravní a parkovací situace ve městě, rozvoj cestovního ruchu. Rozvoj zástavby pro mladé a seniory. Dostupné volnočasové prostory. bezbariérový Náchod.

  Pracujme jako tým pro Náchod a Náchodsko. Zaslouží si to!

  Zdeněk Balcar

  Zdeněk Balcar

  režisér a producent

  věk

  vysokoškolské

  umění, architektura, lyžování, motokáry, robotika, umělá inteligence

  Narodil jsem se v Náchodě. Po vysokoškolských studiích ekonomie, psychologie a marketingu jsem pracoval postupně jako ekonom, projektový manažer, generální ředitel a předseda představenstva. Po několika letech práce v korporátní sféře jsem si splnil svůj dětský sen a vystudoval filmovou tvorbu. Následně jsem se začal plně věnovat režírování a produkci filmů, dokumentů a spotů. Okrajově se věnuji vědeckému výzkumu, kde se zabývám implementací kognitivní psychologie do systémů umělé inteligence. Komunální a regionální politiky se účastním od roku 2014, aktivně jsem působil v městské i krajské komisi pro cestovní ruch.

  Zkušenosti získané v oblasti umění i byznysu bych rád uplatnil při budování Náchoda jako krásného a moderního města.

  Rozvoj cestovního ruchu, renesance lokální kultury, reálné aplikace smart city.

  Dejme prostor zdravému rozumu.

  Nikola Vítová

  Nikola Vítová

  marketingová specialistka

  věk

  středoškolské

  rodina, cestování, příroda, hudba, marketing

  Narodila jsem se ve Frýdku-Místku, a už přes 10 let žiji v Náchodě. Po studiu sociálních věd a pestrých pracovních zkušenostech od práce se znevýhodněnými lidmi až po vedení týmu pro otevírání nových jazykových mutací úspěšného e-shopu, jsem nyní našla radost v práci v marketingu na volné noze. Pomáhám větším firmám se strategiemi marketingové komunikace, která obsahuje celou řadu možností. Práce je to velmi různorodá a kreativní, což mě na ní baví.

  Myslím si, že si i ty nejmenší děti zaslouží kvalitní a bezpečná hřiště v dostatečné vzdálenosti od svého bydliště. Se synem tato místa denně navštěvuji a stav některých hřišť neodpovídá aktuálním standardům. Z pohledu marketingu bych ráda přispěla svým know-how k smysluplným a nákladově odpovídající projektům města.

  Přiměřené investice do marketingových činností města, revitalizace a výstavba bezpečných dětských hřišť.

  Děti jsou naše budoucnost.

  Alice Horová

  Alice Horová

  knihkupkyně

  věk

  středoškolské

  knihy, turistika

  V Náchodě jsem se narodila a žiji zde téměř celý život. Většinu mého času a energie věnuji knihkupectví a rodině, ale o komunální politiku se zajímám již dlouho. S přáteli jsme již v roce 2007 založili občanské sdružení Sbor dobrovolných občanů a snažili jsme se pozitivně ovlivňovat veřejný prostor a dění v Náchodě.

  Angažuji ve veřejném životě a snažím se přispět k tomu, aby  z naší společnosti nevymizely svoboda a demokracie.

  Lepší veřejný prostor, více stromů, keřů a zeleně, vodních prvků, laviček a stínu, městský architekt (urbanista), podpora kultury a cestovního ruchu, sociální témata.

  Posuňme kvalitu života v Náchodě na vyšší úroveň.

  Pavel Sedláček

  Pavel Sedláček

  poradce v oboru zdraví a výživy, spoluprovozovatel rodinného penzionu

  Filip Stuchlík

  Filip Stuchlík

  učitel fyziky, českého jazyka, občanské výchovy na ZŠ Pod Montací

  Michal Klemm

  Michal Klemm

  projektový manažer Hospic Anežky České

  Ivo Schärfer

  Ivo Schärfer

  IT - správce počítacové sítě

  Hana Stoklasová

  Hana Stoklasová

  šéfredaktorka Náchodského Swingu

  Radmila Sedláčková

  Radmila Sedláčková

  praktická zubní lékařka

  Štěpán Macura

  Štěpán Macura

  gymnaziální učitel českého jazyka, literatury a dějepisu

  Miroslav Horčička

  Miroslav Horčička

  lékař - ortoped

  Lenka Romanová

  Lenka Romanová

  oční lékařka

  Jan Tomeš

  Jan Tomeš

  kouzelník Magic Tommy, prodejní poradce

  Lenka Jirková

  Lenka Jirková

  důchodkyně pracující v administrativě

  Katarína Balážová

  Katarína Balážová

  pracovnice České pošty

  František Havel

  František Havel

  student, umělec, tulák po hvězdách

  Hana Kalibánová

  Hana Kalibánová

  lékařka - rentgenoložka

  Petra Mertová

  Petra Mertová

  pracovnice oddělení nemocniční hygieny

  Jsme tým pro Náchod

  Za moderní Náchod s úctou k tradicím

  sdružení politických stran a nezávislých subjektů

  Piráti + Top 09 + Zelení

  Pražská 785
  547 01 Náchod

  email: info@ZaModerniNachod.cz